Promenaden1.no

Et boligsameie i Mo i Rana

Promenaden1.no - Et boligsameie i Mo i Rana

Orientering til beboerne i Sameiet Promenaden I ang. fellesgjeld.

Nå er renovering ferdig. Vi har fått ny og sterkere vindsperre, asfaltplater, tykkere lekter og ny bordkledning. Regnskapet er avsluttet og kan sees hos Verner Johansen

Dette har totalt kostet kr. 3 558 561,25,inkludert maling innkjøpt i 2012 og 2013. Arbeidet med renovering startet våren2011,og ble ferdigstillet høsten 2013.

Vi tok opp et byggelån med forbruk opp til kr.3.500.000,00.
Vi har forbrukt av oppsparte midler kr. 245.208.23
Vi har forbrukt av byggelånet kr. 3.313.353.02
Totalt har råteskadene kostet oss kr. 3.558.561,25

Konvertering av byggelån til lån (fellesgjeld):
I første omgang ble lånet konvertert med kr.3.500.000.00

I og med at vi har betalt inn månedlig avdrag/rente siden april 2011, midler som er satt inn på høgrentekonto, kunne vi betalte ned lånet med kr.250.000,00.

Sameiet har nå en samlet fellesgjeld på kr. 3 250 000,-.
med 30 års nedbetalingstid, og effektiv rente på 4.433 %.( pr,01.11.2013)

Dette gir følgende fellesgjeld pr. sameier:
A leiligheter ( 1.etg): 2/45 kr. 144 444.00
B leiligheter (2. etg): 3/45 kr. 216 667,00

Månedlig innbetaling blir som tidligere:
Leilighet A ( føreste etg.) betaler kr. 740,00 pr. mnd
Leilighet B (andre etg.) betaler kr. 1 110,00 pr.mnd

I og med at Nordlandsbanken nå er overtatt av DNB er sameiet overført til DNB.
Vi har fått nytt kontonummer.
Og ber om at alle så snart som mulig gir sin bank beskjed om å få endret til nytt
kontonummer 1503.39.24922.

Med hilsen
Styret
02.01.2014

.pdf-versjon av brevet her