Promenaden1.no

Et boligsameie i Mo i Rana

Promenaden1.no - Et boligsameie i Mo i Rana

Referat fra årsmøte i Promenaden 1, 8. mai 2014

Møtet fant sted på Meyergården, Sal 2 i gammelbygget og varte fra klokka 18 til vel 20.
Det var 15 personer til stede, som representerte 14 av sameierne.

1. Åpning og godkjenning av sakliste:
Røli viste til sameievedtektene om at innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Styret tok dette til etterretning.

2. Valg av referent: Karl Erik Andersen. Valg av protokollunderskrivere: Anne Larsen og Hans Winnem.

3. Styrets årsberetning ble lest opp av leder, og det kom ingen merknader.

4. Regnskap for 2013 ble gjennomgått av Tove Furnes. Det kom ingen merknader.

4b. Spikertomta: Skjema SLF-360 B “Egenerklæring om konsesjonsfrihet” ble delt ut, og alle sameiere ble bedt om å sette sin underskrift på sitt skjema, før de ble samlet inn igjen.
Vi har i dag 13 garasjeplasser og 2 parkeringsplasser. Vi er tildelt 3 garasjeplasser til, ved siden av den sist bygde boden. Vi bør montere motorvarmerkontakt til disse. Det må også tenkes på lading for elbiler.

5. Budsjett 2014 ble gjennomgått av Verner Johansen. Heisen nærmest Havmannen må repareres, det kan koste mye. Heisen nærmest byen er det også problemer med. Det er satt av 9300 kr til service. Alarmsentralen vil bli flytta til Bodø og det kan hende vi må finne ny leverandør. Budsjettet ble justert slik: Maling 22.800, hage 15.000. Revidert budsjett blir sendt ut når vi vet mer om heisutgiftene.

6a. Rølis forslag om råteskadene ble debattert. Røli ville rettsforfølge saken, men det var ikke stemning for dette. Nå har vi brakt bygningene i orden og vil se framover. Vi ønsker ikke å risikere økte advokatutgifter. Vedtak: Saken er avsluttet.

6b. Furnes’ forslag om å male det som gjenstår: Heishusene. V&W (Verner & Winnem) påtar seg jobben. Hver enkelt maler sin bod og garasje. Vi må spyle først.
- Utvendig vannkran: Kranen utafor 43A har ikke vann. Vi tilkaller Rørco.
- Tak bør rengjøres: Vedtak: Styret skal utarbeide en plan for rengjøring av takene.

6c. Småfeil etter Bolts renovasjon av bygningene. Det er lekkasje over inngangsdøra til nr 41A, som ble påpekt for Bolt i fjor. Winnem skal påpeke dette og andre feil ved ettårskontroll. Winnem samler inn opplysninger om slike mangler.

6d. Førerløs sykkel skal fjernes.

6e. Det blir utedugnad mandag 12.05 klokka 16. Container er bestilt og søppelsekker blir innkjøpt. Dungen bak bodene skal bort, og det settes oppslag om at her skal ikke mer dumpes.

6f. (Dette ble ikke tatt opp påmøtet:) Nedbetaling av lån: På forrige årsmøte lovte Klausen å undersøke om det lønner seg for de som ønsker det, å betale ned hele sin andel av reparasjonslånet. Han fant informasjon her:

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/rapporter/Eier_web.pdf

Det er ikke lurt for den enkelte sameier å betale ned sin låneandel. Det gjør prisen ved eventuelt salg høyere og avskjærer noen mulige kjøpere fordi de må ta opp høyere lån til dårligere betingelser enn sameiet.
Vårt lån er så lite at dette betyr lite fra eller til.

7. Valg.
Gjenvalg ble foreslått. Neste år må forslag sendes ut i god tid før årsmøtet. Styret ble gjenvalgt.

Anne Larsen, Hans A Winnem
(sign)

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte
i
Boligsameiet Promenaden 1

Meyergården
Torsdag 8. mai 2014 kl 1800

Saksliste
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og to protokollunderskrivere
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2013
5. Budsjett for 2014
6. Innkomne forslag:
6 a. Oddvar Røli: Hva har styret gjort med ansvarsforhold angående råteskadene?
6 b. Trygve Furnes: Heishusene må males.
Kran må monteres ved nr 43a.
Det må legges plan for rengjøring av takene.
7. Valg

Det legges opp til utedugnad mandag 12. mai fra klokka 16.

Årsmøtepapirer er her (.pdf)

Orientering til beboerne i Sameiet Promenaden I ang. fellesgjeld.

Nå er renovering ferdig. Vi har fått ny og sterkere vindsperre, asfaltplater, tykkere lekter og ny bordkledning. Regnskapet er avsluttet og kan sees hos Verner Johansen

Dette har totalt kostet kr. 3 558 561,25,inkludert maling innkjøpt i 2012 og 2013. Arbeidet med renovering startet våren2011,og ble ferdigstillet høsten 2013.

Vi tok opp et byggelån med forbruk opp til kr.3.500.000,00.
Vi har forbrukt av oppsparte midler kr. 245.208.23
Vi har forbrukt av byggelånet kr. 3.313.353.02
Totalt har råteskadene kostet oss kr. 3.558.561,25

Konvertering av byggelån til lån (fellesgjeld):
I første omgang ble lånet konvertert med kr.3.500.000.00

I og med at vi har betalt inn månedlig avdrag/rente siden april 2011, midler som er satt inn på høgrentekonto, kunne vi betalte ned lånet med kr.250.000,00.

Sameiet har nå en samlet fellesgjeld på kr. 3 250 000,-.
med 30 års nedbetalingstid, og effektiv rente på 4.433 %.( pr,01.11.2013)

Dette gir følgende fellesgjeld pr. sameier:
A leiligheter ( 1.etg): 2/45 kr. 144 444.00
B leiligheter (2. etg): 3/45 kr. 216 667,00

Månedlig innbetaling blir som tidligere:
Leilighet A ( føreste etg.) betaler kr. 740,00 pr. mnd
Leilighet B (andre etg.) betaler kr. 1 110,00 pr.mnd

I og med at Nordlandsbanken nå er overtatt av DNB er sameiet overført til DNB.
Vi har fått nytt kontonummer.
Og ber om at alle så snart som mulig gir sin bank beskjed om å få endret til nytt
kontonummer 1503.39.24922.

Med hilsen
Styret
02.01.2014

.pdf-versjon av brevet her